Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35221
Sted- og lokalitetsnummer
030208-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af stor høj, (Trælshøj) (nu Taagehøj) 20 x 12 x 5 m med stejle terrasserede, tilgroede sider; sti til top; på topfladen en krans af unge roser. Højtbeliggende.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordvest for Gaarden, ikke langt fra Loddens vestlige Skjel, ligger den anseelige Trælhøi, oprindelig omtrent 85' i Tværmaal med en høide paa mindst 18'. Høien er nu afgravet meget paa næsten hele Omkredsen, og mod Syd-øst er der afkjørt en betydelig del, Brudets Bredde er her 70' og er omtrent 14' høi. Bevares maa den hele runde Plads som Høien endnu fylder, med et Tværmaal af 70'. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Jordhøi, 22' og 72' i Diameter. Hele den østre Side er bortgravet fra Top til Bund, desuden ere de andre Sider stærkt afgravede lange Foden. Toppen er noget affladet. Høien har saaledes oprindelig været høiere og større i Omfang. Den ligger paa Toppen af en høi Banke. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af stor Høj, "Trælshøj" [[nu: Taagehøj]], 20 x 12 m., 5 m. høj, med stejle, terrasserede, tilgroede Sider, Sti til Top, paa Topfladen en Krans af unge Roser. Højtbeliggende.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tågehøj"/"Trælshøj". Højen måler ca. 5 x 20 x 15 m. i NS-lig retning. Stejlt afgravet mod Ø uden vegetation og også ret stejle sider i de øvrige retninger, hvor lidt er uden vegetation. Tæt bevokset med roser, løvkrat, graner, meste ser ud til at være plantet i ældre tid. Højen har en flad top. Mod NØ er der i kanten af højtoppen sat et tøndeformet foderbræt for vildt på mindre, udjævnet flade. Langs højfod og delvist i højfod samt enkelte steder på toppen er der plantet graner og buske, alder ca. 1-2 år? i et firkantet areal ca. 25 x 23 m. En sti uden vegetation fører op ad højen fra SØ. Jeg gjorde ejer opmærksom på § 53 (gav kopi af loven), men sagde, kontoret ville tage stilling til, om beplantningen skulle fjernes/dele deraf fjernes/blive? Den ligger højt i terræn ca. 350 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn. Vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links