Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240541
Sted- og lokalitetsnummer
180808-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Trøstrup og Grimstrup jorder. Høj, 1,25 x 15 m. Gran- og fyrrebeplantet i plantage. Det meste af den ØNØ- lige halvdel og hele højens midtparti er bortgravet. (Den centrale beska- digelse har en bredde af 3 m og en dybde af 0,7 m). Overfladen på den reste- rende del af højen er overalt forstyrret af dybe plantefurer. En vej skærer en smule af SV-foden.

Undersøgelseshistorie

1903
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, hul i top (ca. 3 m. bredt, 0,7 m. dybt), den ØNØ-lige halvdel er afgravet, lidt ujævne sider, granplantering (ca. 10-13 år gl.) ind til 3 m. ØNØ for høj, med en enkelt gran ca. 1 m. fra højfod og ind til 2 m. N og S for højfod, SV-lige højfod afskåret af vej, bevokset med græs, løv- og fyrrekrat, i granplantage i vejkant, indgår i en højrække langs trafikeret vej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ved pleje ryddes højen og graner og anden bevoksning i den til den tid gældende zone (2 ell. 5 m.) fjernes efter aftale med ejer. Senere tilføjelse: Efter 4 cm.-kort ligger højen i skov, altså i 2 m.-zone. Påtales ikke. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links