Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533520
Sted- og lokalitetsnummer
060203-87
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 høje umiddelbart øst for skellet til Aaker sogn. De er føl- gende: a. Den nordligste og største: 3,5 x 23-25 m. Over højens N- side er gravet en mindre grøft, ellers velbevaret. Træbevok- set. b. Lille toppet høj, umiddelbart syd for a. Mål: 1,5 x 11 m. I top et hul, hvori vokser buskads. I Ø-foden et større eftergro- et hul. c. Lille udjævnet høj, tæt syd for b. Mål: 1,5 x 17 m. Græs- klædt.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmtrent 100 Alen N.V. fra Gaarden ligger der en temmelig stor toppet Gravhøi [sb.nr. 87A], og tæt ved denne to mindre [sb.nr. 87B-C]... I den store Høi [sb.nr. 87A] er der gravet en 2 Alen dyb Grøft, tværs igjennem, men Intet er fundet og Centralgraven vistnok urørt. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre Høje [sb.nr. 87A-C] umiddelbart Øst for Skellet til Aaker Sogn. De er følgende: 1.[sb.nr. 87A] Den nordligste og største er 23 - 25 m i Tvm., Højde 3.50 m. Over Højens Nordside er gravet en mindre Grøft. Ellers velbevaret. Træbevokset....
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5335-20a: Storhøj, tæt bevokset med snebærkrat under store gamle ege og fuglrkirsebær. 3,8 x 22 m. 5335-20b: Temmelig hvælvet, markant høj i tæt kirsebærbevoksning. Ingen ms synlig, dog tæt urtedække. Ved nordlige kant af militært skydeterræn. 1,6 x 13 m. 5335-20c: Lav, ret udfladet høj med spor efter mange ældre forstyrrelser. Beliggende i nordlige udkant af militært skydeterræn. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIndmåling med GPS. Lige N for højen findes en svag højning af halvmåneform, måske afgravning af den store høj.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links