Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
261047
Sted- og lokalitetsnummer
160410-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/8 1902, gdr. Jens Andersen. Høj, 2 x 24 m. Lille lavning N for top; sydfoden afpløjet. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1902
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, noget flad profil. Hele overfladen er fyldt med hundreder af nedgravninger i form af 0,3 m brede og indtil 0,5 m dybe, bugtede og forgrenede render, antagelig frembragt af en hunds graven efter mus (der er hund på den nærliggende gård, men den var alene hjemme!). Jordstykket SV for højen, mellem denne og husmandsstendet, er fræset for tilsåning med kartofler eller andre køkkenurter. Langs begge langsider af jordstykket, forløbende fra husmandsstedet og op til højens V- og S-fod, er nyplantet en række rødgraner, utvivlsomt som læ for det kommende urtehave-stykke. Evt. påtale af nyplantning overlades til amtet. Påtale af "musegravningerne" i højoverfalden undlades, da problemet skønnes at være af forbigående karakter (hunden lever næppe evigt), skaden er sket, og nedgravningerne er overfladiske. Bevoksning: 1989: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor og flot bevaret gravhøj. Sydfodens gamle afpløjning ses fortsat. De gamle render i overfladen registreret ved nyberejsningen er ikke synlige mere. Højen er bevokset med en del træer (løv- og nåletræer) især mod nord og øst. I øvrigt græsklædt. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i have op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links