Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201120
Sted- og lokalitetsnummer
131203-54
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2011-20, 22. Tingl.: 8/9 1930, gårdejer Niels Nielsen.. Diplom Afmærkn.: MS 1931, H. Kjær. Høj, 2,5-3 x 30 m. I toppen kammer i Ø-V af 12 større bæresten; en dæksten ligger på toppens overflade. Lyngklædt i plantage. NMI: H. 2,5-3 m, D. 10 m.

Undersøgelseshistorie

1929
Museal besigtigelse - Viborg MuseumI 1929 foretages en efterundersøgelse af en stensat grav, der ca. 15 år tidligere var blevet forstyrret af gravrøvere ifl. ejerens oplysninger. Der skulle dengang være fundet metalgenstande i graven. Ved efterundersøgelsen blev gravkammeret opmålt, jf. tegning i museets dagbog. Kammeret var orienteret Ø-V og indvendigt ca. 2,4m langt samt 0,8-1,1m bredt. I bunden fandtes ringe rester af ubrændte knogler samt dele af mindst 5 lerkar fra romersk jernalder. Kun en mindre hankeskål var bevaret i næsten hel tilstand.
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumNyregistrering af fund og lokaliteter til Fund og Fortidsminder samt til Museernes Samlinger. Der er hjemtaget skår fra 7-8 lerkar, men bortset fra en hankeskål kan kun to andre lerkar delvist formbestemmes. Karrene foreslås dateret til en yngre del af ældre romersk jernalder.
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links