Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403165
Sted- og lokalitetsnummer
110106-86
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 19 m (-14,5 m i Ø-V) x 3,5 m. Siderne rundtom en del afgravede mest mod V. Huller i siden mod SV og SØ. Lyng- og græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAllohøiene [E. nr. 46-49, svarer til sb. 85-89]: ødelagt ved Gravning, den er endnu 12 Fod høi,
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed udgravningen af højen stødte ejeren i dens midte på et gravkammer af store sten med overliggere, som var sat med deres flade side indad. Stenenes mellemrum var tætnet med ler. Bunden af stenkisten var brolagt med små sten. Ved v-siden indeholdt graven et bronzesværd samt en guldfingerring, en dupsko og en doppeltknap af bronze ved odden af sværdet. Desuden fandtes nogle ubrændte knogler. Graven var muligvis omgivet af en massiv stenpakning.
1890
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 19 m. i Tværm., 3.4 m. h. I Top et delvis tilgroet Brud, 2.5 m. vidt, 0.7 d. Vestsiden bortgravet i fuld Højde, Østsiden i halv Højde. Fod mod N. og S. bortgravet. Lynggroet i Ager. Herfra iflg. Medd. B 4299-302 (inds. 1890): Et 0.85 m. l. Bronzesværd m. rhombeformet Knap og kvadratisk Dopsko, en Bronzedobbeltknap og en Fingerring af Guldtraad - alt fundet i en 2.2 m. l., 0.5 m. br. Gravkiste i Midten af en Høj. Kisten havde 4 Dæksten, vendte i N-S., og havde Smaasten i Bunden. Mod V. laa Sværdet ved ubrændt Lig. - E. 1877: En af 'Allohøje', ødelagt, 3.8 h.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 19 m (-14,5 m i Ø-V) x 3,5 m. Siderne rundtom en Del afgravede, mest mod V. Huller i Siden mod SV og SØ. Lyng- og græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj på ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links