3808-25-1
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
380825
Sted- og lokalitetsnummer
200210-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Arnitlund, art.nr.78, bd.II, bl.66. Afmærkn.: MS 1937, H. Neumann, Haderslev Amts Mus. Høj, 4,5 x 26 m. Østre side står stejlt efter en ældre, nu forlængst tilgroet afgravning. Søndre fod er afgravet, og der ses her det yder- ste af en stensætning af hovedstore sten. Nordre højfod er lidt af- gravet og ujævn. Græsgroet, i ager.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 5 m x 23 m. Ca. 0.50-0.75 m Jord af Østsiden fra Fod til nær Top er bortgravet, men Bruddet er forlængst eftergroet. Beskadigelsen strækker sig fra NØ. hen ad Nordsiden omtr. 9 m. og gaar fra Fod til omtr. 1.50 m. Højde, op ad Siden samt henad Sydsiden skraat hen til Vestsiden, Højfoden er fjærnet og staar med 1 m høj Brink. Trods Beskadigelserne et smukt og fredningsværdigt Oldtidsmindesmærke.
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,50 x 26 m. Østre Side staar stejlt efter en ældre, nu forlængst tilgroet Afgravning. Søndre Fod er afgravet, og der ses her det yderste af en Stensætning af hovedstore Sten. Nordre Højfod er lidt afgravet og ujævn. Græsgroet, i Ager.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Privat opsamling - Haderslev Museum
1990
Anden transaktion om genstand - Haderslev MuseumUrne, 3 bronzeknive, pincet, 2 syle, 1 synål, 1 nål.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links