Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34121
Sted- og lokalitetsnummer
080701-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

En lav høj, lidt aflang i form, ca 20 m lang i N-S, 17 m bred, højde ca 1,50 m. Tæt tilgroet med tjørn. Overfladen er gennemgravet ved midten. I hullet ligger en del større og mindre sten, muligvis stammende fra et gravkammer, hvis form og art nu ikke kan bestemmes.

Undersøgelseshistorie

1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, c. 2,50 m høj, 17 m i Tværm. Foden beskaaret og overpløjet. I Toppen er gravet et meterbredt, 1/2 m dybt, mindre Hul. Højen er fuldstændig tilgroet med et tæt Buskads. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lav høj, lidt aflang i form, ca. 20 m lang i n.-s., 17 m bred, højde ca. 1,50 m. Tæt tilgroet med tjørn. Overfladen er gennemgravet ved midten. I hullet ligger en del større og mindre sten, muligvis stammende fra et gravkammer, hvis form og art nu ikke kan bestemmes.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt tilgroet høj, beliggende i græsklædt område i sommerhuskvarter. På højen gror der en del ældre løvtræer. Højen er stærkt forgravet i ældre tid, i højmidten en nedgravning 0,5 m dyb, og ca- 4x4 m, hvori ses flere større sten. Mål: 2x20x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger i et offentligt tilgængeligt område, der besøges af mange, især sommerhusgæster. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2006
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links