Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31269
Sted- og lokalitetsnummer
020612-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj på Stejlebjerg, 3 x 15 m; siderne stejlt afgravet mod øst og nord; midten dybt udhulet. Generalstabspæl i top.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi paa et Bakkedrag, 50' i Diam, 15' h. I Midten er gravet et stort Hul med en bred Udkastning imod Vest. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ganske ødelagt Gravhøj 2.50-3 m høj, 18 m i Tværm. i N.-S. I Toppen et stort Hul, 4-5 m i Tværm. lige til Højens Bund. Det aabner sig ned ad V.-Siden. Overfladen ujævn paa Grund af gamle Gravninger, et Skaar i SØ. Højfoden mod S., V. og NV. afgravet og staar med en 0.50-0.75 m høj Brink, delvis nedskreden. Mod NØ. og Ø. er et større Parti af Højen bortgravet, Siden staar med en indtil 2.50 m høj, lodret Brink. I Toppen et Generalstabsmærke ved Siden af den gamle Nedgravning.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj paa Stejlebjerg, 3 x 15 m, Siderne stejlt afgravet mod Ø og N, Midten dybt udhulet. Generalstabsmærke i Top.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj på Stejlebjerg. Den måler ca 3x15x15 m, rundet og hvælvet med ret stejle sider mod N og Ø. Stor grydeformet Hulning i midten, der fylder det meste af top fladen, dybde 1-1,5 m. Tæt vegetation - ingen synlig fredningssten-/generalstabspæl. Omtrent 30 m mod SØ er der opført en bygning ind i brink, kun tag ses fra højen, ses næsten ikke på afstand. Der fører en ringe markvej tæt på højen ( fra N), ellers 350 m til offentlig vej. Højen ligger på kanten af en morænebakke nær skråning mod NØ, kaldt Tinghøj (står på målebordsblad)? Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links