Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432527
Sted- og lokalitetsnummer
070109-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bavnehøj", 4,00 (fra S) - 4,80 (fra N) x 20 m. Ø-fod noget afskåret. Affladet top 6 m (N-S) x 5 m. Siden mod N, V, og SV stejl, skråner mere jævnt mod Ø-SØ. Græsklædt, siderne bevokset med birk, tjørn, hyld etc.; på toppen en ask og syrener; i ager. Generalstabsfikspunkt (granit) på top. Matr.nr. 25a: Høj, "Bavnehøj", i skel til matr.nr. 26a af Nørre Vedby.

Undersøgelseshistorie

1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse om fund af mange urner i højens top.
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 4.50 m høj, 20 m i Tværmaal. - Noget beskaaret mod Øst ved Foden. Toppen affladet. Tæt beplantet med Buskads i Ager. - Generalstabsmærke. - Om tidliere Gravninger i denne Høj, jfr. Breve af 1886 fra Musikus Olsen, Bakkebølle v. Vordingborg. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1952
Privat observation fra luftfartøj - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse om beskadigelse af højen.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnehøj", 4.00 (fra s)- 4.80 (fra n) x 20 m. Ø-fod noget afskåret. Affladet top 6 m (n-s) x 5 m. Siden mod n, v. og sv. stejl, skråner mere jævnt mod ø-sø. Græsklædt, siderne bevokset med birk, tjørn, hyld etc., på toppen en ask og syrener, i ager Generalstabsfixpunkt (granit) på top.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj. 20 m N-S, 18 m Ø-V, 4,5 m høj. Flad top. Gl. afgravning i S, V og N. Højen virker rektangulær set fra toppen. Ø-siden intakt. Relativ åben bevoksning af flere slags løvtræer. I S og SØ ses tjørnekrat. Hybenkrat i SV. Geodætisk sten ødelagt, gl. hærværk. Afskalninger ligger omkring (Omtalt af Sv.Thorsen i 1968). Gl. skeldige NNØ-SSV med cementsten ved NØ-hjørnet, tangerer højens Ø-fod. Højens Ø-fod afgravet pga diget. 3 større sten f. fornylig. Lagt tæt op til højens SØ-side. I V og N en del gl. opsamlede marksten ved højfod. Der pløjes indtil 1 m fra højfod i V. Området Ø for højen plantet fornylig. Retablering af området pågår stadig. 100 m nået i N, i Ø 55 m til kant. 45 m i S. Rampe til påfyldning af området SV og SØ for højen. Andet: Retableret område. Mål: 4,5x20x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Bavnehøj. På Falsters højeste punkt. Fin udsigt mod vest. Omgives mod Ø af mægtig grusgrav. S.T.Andersen og Sv.Thorsen rapport B3, 1980. ...1. forslag om pleje og informationsskiltning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. GS stenen findes på højens top, men står løst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links