Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250623
Sted- og lokalitetsnummer
180310-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bavnehøj", 3 x 30 m. Hullet overflade, dog tilgroet. Mod syd har ty- skerne bygget et skur ind i højsiden. Lynggroet i hede. Matr.nr. 2n, Skjærbækgårde, 4h og 5b, Okkels (Slumstrup): Høj i skel til matr.nr. 2a af Skjærbækgårde.

Undersøgelseshistorie

1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKNM 1981: Større høj, 2,5 x 25,0 x 25,0 m., med mange nedgravninger, nogle af nyere dato. Nedgravningerne er måske resultatet af børns leg eller måske snarere et skydeskjul. I højens S-fod ses stadig resterne af tyskernes skur. På højen gror mange øjensynligt selvsåede graner. Der graves stadig grus og smides affald mod SV. Grusgraven mod Ø bruges tilsyneladende ikke mere. 12-16: NV, NV, NØ, Ø, S. *** Nyberejsningstekst *** JBA 1991: "Bavnehøj". Over sydlig højside et langt ca. 1 m bredt og op til ca. 1,5 m dybt skår. I vestlig højside et ca. 1 m dybt trekantet hul med dyregrave. Fordybning i top. Ender i nedgravning med rester af fundament til skur. To meterstore ca. 0,5 m dybe huller i nordsiden. Alt tilgroet. Et dobbelt granhegn tangerer højfod i nord (ind til ca. 1 m fra højfod) ca. 10 år gammel. På den anden side af granhegnet tildækket grusgrav. Tildækket grusgrav også syd for høj. Bevokset med gran, fyr, løvtræer, græs og buskads mellem tildækket grusgrave. ** Seværdighedsforklaring ** Granhegnet nord for høj er ikke påtalt på grund af højens uplejede tilstand. Men skal påtales og fjernes i forbindelse med pleje. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links