Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320443
Sted- og lokalitetsnummer
190509-162
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Biltoft, matr.nr.4k: Høj i skel til matr.nr. 4i af Biltofte, Næsbjerg sogn. Høj, 2,65 x 19 m. Hul i top, 0,5 m dybt, diameter 1 m. Flad gravning i vestside, ca. 6 x 3 m. I nordsiden 0,7 m høj brink. Indgravning fra nord 2 x 2 m, 1 m dyb; en noget mindre gravning mod nordøst. Brud i siden mod nord-nordøst. Knap halvdelen mod syd bortgravet, men lovet istandsat.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMindre lav og rund Høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,65 m h., Diam. 19 m. Stærkt ødelagt af Gravninger, foretagne for at tilintetgøre Rævehuler. I Toppen er to Huller: a) et i N.V., der gaar noget ned ad Siden, 1,30 m d., 4,50 m l. i S.Ø-N.V., 2.50 m br., med Indgang til en Rævegrav, og b) et andet mindre S.Ø. For dette 0,70 m d., 1,80 m l., 1,20 m br. - I S.Ø. er i Siden en Brink efter en Gravning, ca. 6 m l. og ca. 3,50 m br. - I N. staar 3,50 m oppe paa Siden en Brink efter en Gravning, 0,70 m h., ved Siden af den et gammelt Rævehul. Lynggroet i Hede.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.65 x 19 m. Hul i top 0.50 m dybt, diam. 1 m. Fald afgravning i v-side ca. 6 x 3 m. I n-siden 0.70 m høj brink. Indgravning fra n 2 x 2 m, 1 m dyb, en noget mindre gravning mod nø. Brud i siden mod nnø. Knap halvdel mod s bortgravet. Jvf. 839/52
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVedrørende skaderne på højen samt om fund af 2 urnegrave og en stendyngegrav.
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links