Oversigt, set fra SØ
.
højen set fra nabohøjen i NV
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292314
Sted- og lokalitetsnummer
030404-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4,10 x 24 m. Toppen affladet. Højsiden en del afgravet mod Ø og S, men tilgroet. På syd-siden buskads. På nord- siden et stort tilgroet hul, hvori plantet gyvel, græsgroet. I ager. NMI: ......plantet gyvel. (Ejeren lovede, at disse skulle blive fjernet hurtigt). Græsgroet. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.11-13]. Paa et Bakkedrag ligger 3 Høje "Bolmosehøjene" kaldede, den østligste [sb.13] størst og særdeles godt bevaret. I Nordsiden af den er der dog ved Gravning fundet en Urne med Aske. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,10 x 24 m. Toppen affladet. Højsiden en Del afgravet mod Ø og S men tilgroet. Paa Sydsiden Buskads. Paa Nordsiden et stort tilgroet Hul, hvori plantet Gyvel. (Ejeren lovede, at disse skulde blive fjernet hurtigt). Græsgroet. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Bollerhøje", 4,5 x 30 m, affladet top. Lige vest for toppen et gammelt hul, ca. 4 m i diam., op til 1 m dybt. Højsiderne stejlt afgravet i gammel tid. Alle disse skader er helt skjult af krat, hvorfor rydning af slåen osv. synes en dårlig ide.På toppen af højen ligger et par flade sten, som ligner dæksten fra en hellekiste, begge antagelig sekundært. Mod øst en gammel, helt tilgroet stenbunke ved højfoden. Højen støder mod vest sammen med 2923-13. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fremstår i dag ryddet og plejet evt, fjernelse af gamle stenbunker og et enkelt cementrør, ikke nedgravet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links