9223 kammer. Set fra NV.
.
9222 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442623
Sted- og lokalitetsnummer
070112-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af et smalt, rektangulæt dyssekammer med længderetning VNV-ØSØ. Bevaret er to store sidesten, der vender en plan flade indefter. Den nordlige er 2 m lang, 1,15 m jordfri højde, indtil 0,60 m tyk. Den sydlige sidesten er 2 m lang, jordfri højde ca. 1 m, tykkelse indtil 0,75 m; stenen hæl- der ret stærkt indefter. Mellem de to sidesten står den vest- lige endesten med stærk hældning indefter; den er 0,55-0,65 m bred, indtil 0,40 m tyk, jordfri højde ca. 1,30 m. I forlæn- gelse af den nordlige sidesten står, med et mellemrum af 0,35 m, endnu en sten 0,70 m bred, 0,35 m tyk, jordfri højde 1,20 m. Stenen har hældning bort fra de øvrige sten. - (I kammeret er henkastet en del afrømningssten. Det påtaltes ikke, da stenene gør gavn til afstivning af kammeret).

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Dysse. Tilbage staar kun en Del af Kamret, der er smalt, rekttangulært med Længderetning VNV-ØSØ. For hver Ende staar 1 Sten, i den nordøstlige Langvæg 2, i den sydvestlige 1. Afslutningen mod Øst mangler. - Den nordøstlige Væg er 2.20 m lang, den sydvestlige 1.50 m, Bredden af Kamret i indv. Maal 0.70 m, dets Dybde ca. 1.30 m. - Den omgivende Jordhøj er ganske sløjfet. Fra denne menes Mus.Nr. B1819-20 at stamme [usikkert]. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af et smalt, rektangulært dyssekammer med længderetning vnv -øsø. Bevaret er to store sidesten, der vender en plan flade indefter. Den nordlige er 2 m lang, 1.15 m i jordfri højde, indtil 0.60 m tyk. Den sydlige sidesten er 2 m lang, jordfri højde ca. 1 m, tykkelse indtil 0.75 m, stenen hælder ret stærkt indefter. Mellem de to sidesten står den vestlige endesten med stærk hældning indefter, den er 0.55-0.65 m bred, indtil 0.40 m tyk, jordfri højde ca. 1.30 m. I forlængelse af den nordlige sidesten står, med et mellemrum af 0.35 m, endnu en sten 0.70 bred, 0.35 m tyk, jordfri højde 1.20m. Stenen har hældning bort fra de øvrige sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer. Beskrivelse se blåt kort. Ø-lige endesten er væltet. Kvadrat på 6,5 x 6,5 m. i N-S/V-Ø omkring kammer. Der pløjes indtil 1/2 m. fra kammer. Stor hyld står midt i kammeret. Adskillige marksten omkring kammer. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links