Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140439
Sted- og lokalitetsnummer
110109-12
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 20 x 2,1 m. Toppen flad (diam. 13 m) med svag hældning mod Ø; flade sænkninger; siden afgravet mod S; hulning i siden mod N. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Toppen som tidl. beskr., men siderne i øst, syd og vest er kraftigt afgravede, i vest med en 1,6 m høj, nøgen kant, i øst med en 1,2 m høj, nøgen kant hvori der ses en stor sten, samt i syd en 50 cm høj kant. Højens omrids er rektangulært, og målene væsentlig mindre end i 1943. Ejeren fortalte, at højens udseende skyldtes, at køerne skrabede i siderne. Han anførte, at der stod i hans skøde, at der må gå kreaturer på højen. Derfor mente han ikke, han havde gjort noget galt. Han blev orienteret om lovens bestemmelser, og fik et eks. af loven. Der blev pålagt hegning, så snart køerne skal på marken, men da han i det mindste hævder at have været i god tro, blev der ikke i denne omgang pålagt en retablering, som vil være en temmelig omfattende opgave, cf. mål og beskr. Han blev forberedt på, at retablering kan komme på tale. Mål: 2,1x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** . Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links