slid omkring indgang, set fra SSV
.
slid på nordlige højside
.
slid foran indgang, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
28264
Sted- og lokalitetsnummer
010201-27
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2826-3, 4. Afmærkn.: MS 1887 Høj, 2 3/4 x 20 m, velbevaret, indeholdende en udgravet, åben jættestue med kammer bestående af 9 bæresten og 3 dæk- sten og gang af 8 bæresten og 3 dæksten. Græsklædt i ager. Jættestuen lukket med tremmelåge med hængelås. 1944.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer på lodden ligger et større antal stenaldersgrave og høje [sb.23-30]: 5) få skridt syd for frg. [sb.26] en velbevaret toppet jordhøj 86 skr. i omkreds, efter et skøn henved 5 al. høj. I randen ses spor til stenkreds tilsyneladende flere rækker ovenpå hinanden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1882
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgt 1882.
1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,75 x 20 m, velbevaret, indeholdene en udgravet, aaben Jættestue med Kammer bestaaende af 9 Bæresten og 3 Dæksten og Gang af 8 Bæresten og 3 Dæksten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj m. velbevaret jættestue (udgravet) 9 bæresten, 3 dæksten gang af 8 bæresten og 3 dæksten. Tremmelåge m. lås. Jættestuen ligger højt i landskabet ca. 20 m. fra sb. 26. På privat grund (FDF/FDP). Ingen mulighed for at fremskaffe nøglen til kammeret, der dog set udefra virker meget velbevaret. Mål: 3x17x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Kammer meget velbevaret. Offentlig adgang burde kunne styres. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Restaureret i 1989 (F550-1097). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Højfylden blev kastet op omkring højindgangen. Tørmurene blev afrenset, optegnet og restaureret. Højens indgangsparti blev tilsået med græs. Se beretning.
1997
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2000
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen blev ryddet for krat og træer. Jættestuens indgangsparti blev oprenset. To bæresten i jættestuens gang var begyndt at sætte sig. Disse blev blotlagt på bagsiden og fik indboret rustfri stålspindler, der blev forankret i beton lagt bag stenene. En dæksten over gangen blev flyttet til et bedre leje. Hullet efter den flyttede dæksten blev udfyldt med tre granitkantsten. Tørmurene ved de to restaurerede bæresten blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Der blev gravet to prøvehuller for at dokumentere bevaringsgrad og oprindeligt gulvlag i jættestuen. De gravede huller i højen blev genopfyldt, dækstenene dækket med muld og højen tilsået med græs. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links