Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
061655
Sted- og lokalitetsnummer
100305-229
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Donbæk-gravpladsen udgøres af 62 små og store gravhøje fra jernalderen. De største høje er ældst og stammer fra århundrederne før år 0. Den typiske gravskik var på dette tidspunkt at brænde den afdøde og begrave vedkommendes aske i en urne sammen med eventuelle gravgaver. Den største gravhøj i området er Borgbjerg, der måler 21 meter i diameter, og som er fem meter høj. Højen har været brugt til talrige begravelser gennem tiden, og hver gang er højen blevet lidt større. Den rigeste grav i højen var en stensat kiste med træplanker i bunden og med store dæksten over. At dømme efter den guldarmring, som vedkommende blev begravet med, har der muligvis været tale om en afdød høvding eller lignende.

Original fredningstekst

Fælles kort for: 0616-54, 53, 55 Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 2a (Tidl. bel. på matr.nr. 32 af Gerum by og sogn) Tingl.: 16/9 1908 Afmærkn.: MS Høje i skov og krat. (Større areal bør fredes og frihugges).

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHøj i naturplejet skovareal med offentlig adgang.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumRundhøj. 5 x 12 meter. Irregulær, fladt afgravet top. Jordsliske fra toppen af højen fører mod nord.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links