Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
061691
Sted- og lokalitetsnummer
100305-221
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,25 x 21 m. hvoraf kun højfod er tilbage. Tinglysning af C-højen 1990 med følgende tekst: ********************************************** Høj, 4 x 22 x 21 m. Stejle sider og affladet top. Dækket af græs. Enkelte buske i højfod. I ager. Højen er i 1971 restaureret af Vendsyssels historiske Museum.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 50 F. i Tværmaal, 8 F. høi, en Udkastning strækker sig fra Midten af Høien og ud imod Nord.
1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,25 x 21 m., hvoraf kun Højfod er tilbage.
1939
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 0616:91, Status: C
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 4 x 22 x 21 m. Stejle sider og affladet top. Dækket af græs. Enkelte buske i højfod. I ager. Højen er i 1971 restaureret af Vendsyssels historiske Museum.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVelbeliggende, kratbevokset høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links