Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191842
Sted- og lokalitetsnummer
140110-110
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest at dysse på lav højning, 0,5 x 8 m. To sten af kammer Ø derfor, formo- dentlig afvæltet overligger. I rydning.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfylden omkring den [rest af en dysse] er 23 a 24" høj og har en Gjennemsnit af 10 a 12 Alen. Her findes kun 4 Steen tilbage, hvoraf a [på tegning] er en udvæltet Krandssteen, b og c [på tegning] to Bærestene. b er 31" lang paa den indvendige Side og 18" høj over Jordoverfladen. c er 21" indvendig og 18" høj. d [på tegning] er flad og har et Gjennemsnit af 41". Den er Resten af en større Steen, maaske den er Resten af Overliggeren. Der er ellers ikke noget at bemærke og der er ingen Spor af Gangbygning. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPlantagepløjning af S- og N-siden. Kvas over kammeret. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.1986: Lav, ca. 0,8 x 13 m. stor, cirkulær højning. På toppens V-lige del 3 store sten: 2 stående (ca. 0,5 m. høje) og - Ø herfor - 1 liggende, der er identisk med fredningstekstens "dæksten". Den kan dog lige så vel være en væltet bæresten. På højen ses de næsten henfaldne rester af kvas og unge stammer. Det vil være helt formuldet i løbet af 2-3 år og virker iøvrigt ikke stærkt skæmmende. Påtales ikke. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Pløjeriller over nord- og sydsiden af højen - er registreret tidligere. Højen er fritholdt for træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links