Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191828
Sted- og lokalitetsnummer
140110-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 6 x 0,35 m. Lyngklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf disse 3 [høje: sb. 15-17] er [sb.]N 15 den sydligste og største. De ere alle 3 lyngklædte og hvile paa Smaabakker. Ligesom syd for Fjellerup, er Jordsmonnet her meget let og tildeels Flyvesand, og der finder ogsaa en mærkværdig Lighed Sted mellem Mindesmærkerne her og der, idet de for en stor Deel bestaa af en Steenhob, større eller mindre, paa en naturlig Sandbanke. [[Alle fredede.]] Bevoksning: 1980: Mos og Nålekrat/-træer.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 1,6 x 16,0 x 15,0 m. Såvel V- som Ø-siden afpløjet (tilgroet). Over højfoden mod S vej. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: HRK's (fra fredningstekstens stærkt afvigende) målsangivelser er korrekte. JGB Bevoksning: 1980: Mos og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Vejen over sydfoden bruges ikke mere. Mange dyregrave særligt mod NV har deformeret højen. Bevokset med græs, enkelte store træer (et løv- og to nåletræer) samt små graner og krat.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med store nåletræer, en del små nåletræer, krat, græs og lidt bregner. Beliggende i skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links