Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191829
Sted- og lokalitetsnummer
140110-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1886 e.Kr.); Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1886 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 8 x 0,5 m. Græs- og lyngklædt. Lille gravning i top. Mod nord større sten.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne lille Høj findes i Skjellet mellem Hemmed og Emmedsbo Marker. Den er lyngklædt og har en lille Gravning i Toppen. Mod Nord sees nu større Steen, men om det er en af Krandsstenene er tvivlsomt. Den høje, hvide, opretstaaende Steen mod Syd er en Skjelsteen, og antages ikke at have tilhørt Højen. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForgravet lille høj, 1,4 x 14,0 x 10,0 m. Vej over N-siden, S-siden afpløjet i fordums dage. SV-lige fjerdedel uregelmæssigt forgravet. Krater fra top og mod N (3 x 2 x 0,5 m.). Skemaet udfyldt før afsætning på 4 cm.-kort. Umiddelbart S for 1918:28 findes en banke (8 x 5 x 0,5 m.) men uden sten eller hul, foto 21/32/33. Svarer til afsætning på fredningskort. Ingen beskadigelse: Bevokset med gran i granskov. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Afsætning på 4 cm.-kort korrekt. Den af HRK omtalte "banke" S for nr. 28 er absolut ingen høj, men sandsynligvis en rest af en højrygget ager (som ses andetsteds i skoven). Afsætning på MB skal rettes. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vej mod nord er sløjfet. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links