Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191832
Sted- og lokalitetsnummer
140110-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 12 x 1 m. Lynggroet, på lyngbakke i ager. Gammel gravning i top.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNu er Højen lyngklædt overalt, men dens østlige Deel har en Gang været pløjet og er siden overgroet med Lyng. I Toppen har den en Gravning, som fremviser en større Steen. I det nordvestligste Hjørne, 12 Alen fra ]Foden[ Toppen nedad mod Foden, findes en større udvæltet Steen. Den 3de større Steen findes mod Vest 12 1/2 Alen neden for Gravningen og staar urørt. Gravningen er 5 Al i Gjennemsnit og kun 3/4 Alen dyb. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 1,2 x 16,0 x 16,0 m. I gammelt topkrater er anlagt et skydeskjul. Græstørv er taget af og brugt til mur. Det totale hul er nu (3,5 x 3,5 x 0,6 m.). ***************************************Genbesigtigelse 5.11.1986: Afsætning på 4 cm.-kort korrekt, forkert på mb. Skydeskjulet i det gamle topkrater forefindes og benyttes stadig, fremdeles med synligt (delvis) græstørvsopbyggede kanter i Ø og N. Dog ingen synlige spor (længere) efter afgravning af græstørv. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden skydeskjul. Syner højere end angivet, da den ligger på en bakke. Bevokset med græs og buske. Beliggende i lysning i skov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links