Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191831
Sted- og lokalitetsnummer
140110-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 12 x 1 m. Lyngklædt, på lyngbakke i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er lyngklædt og har en meget steenrig Top, men Stenene ere ikke større end almindelige Brosteen. Her er to Rævegrave, hvis Vægge er ene Steen, saa vidt man kan see ind. Da den hviler paa en høj afrundet Grund kan dens Tværmaal ikke angives, især da der ingen Fodsteen sees. Tæt op til den paa samme Bakke og med fælleds Fod findes en mindre Forhøjning. Denne har ingen Steen synlige og har maaske heller ikke saa stor Betydning, at den kan regnes med, eller at det Hele kan betragtes som en Tvillinghøj. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbelthøj, 1,8 x 20,0 x 20,0 m. N-lige: 0,6 m., 10 m. i diam. S-lige: 1,8 m., 20 m. i diam. Rævegrav - S-lige højs N-side. *************************************** Genbesigtigelse 5.11.1986: Ovenstående beskrivelse v/HRK er korrekt. D.v.s. at den N-lige høj ikke er omfattet af fredningen. Den bør nyfredes. HRK's målsangivelser er også korrekte. Afsætning på 4 cm.-kort korrekt, forkert på mb. JGB Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Fuldstændig dækket af gyvler, men begge høje kan fornemmes nedenunder. Oversigtsfoto dårligt pga. bevoksningen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links