Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281024
Sted- og lokalitetsnummer
160604-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1931. gdr. Marius Jensen og hustru, Bakkely. Afmærkn.: MS 1936, stud.mag. Vebæk. "Firhøje". 3 sammenvoksede høje, 45 m lang i Ø-V, 19 m bred.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Firhøjene" en Langhøj af hosstaaende Profil [se skitse i sb.] i Retningen NV-SØ. oprindelig c. 200' l. 60' br. Af de 4 Høje, hvoraf Rygningen dannes er den s.ø. næsten helt bortgravet, hvorved er fundet et Par Urner med Ben, samt "noget mørkt noget, der lignede et Siberør [?] af en Fingers Længde, og som ved Sognefogeden indleverede til Herredskontoret". - Langhøjen maaler fra Foden til "Højenes" Top 14-16'. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer
1931
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Firhøje" 3 sammenvoksede høje 45 m l. i Ø-V, 19 m bred. Fredlyst 26/9 1931.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Firhøje". Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Den Ø-ligste høj er bedst bevaret og står op til 2,5 m. Den midterste dårligst, ca. 1,8 m. Den V-ligste ca. 2 m. Overfladen overalt er meget ujævn og hullet især i toppene. Randbeskadigelser i Ø og V. Gamle tilgroede skader. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.74.79-SV. F 09.68.79-SV. Berejse 1997 af JBA Høje af "Firhøje" Tre sammenbyggede høje/langhøje. Som beskrevet i nyberejsningstekst af 1979 og fritext. Højden mellem topperne er omkring 1,5 m. Bevokset med 11 løvtræer, nogle stød, lidt buske og græs. I græsgang Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum3 sammenhængende høje. Den østlige høj har en stor tilgroet sænkning mod øst samt FM sten på toppen. Den midterste høj har en sænkning i vest og en i SV (begge tilgroede). Den vestligste høj har en tilgroet sænkning i SØ samt stejle sider. Der er tale om gamle skader, som tidligere er registreret som ujævne sider og top. Højene er bevokset med græs, hyben, egetræer/buske og hyld. Afgræsses af æsler. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links