Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281025
Sted- og lokalitetsnummer
160604-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidl. C-høj tinglyst 1996 med flg. tekst: ******************************* Høj, "Selhøj". 2,5 x 25 m. I højens side er bygget en kørerampe, nu tilgroet. Toppen er affladet. I have.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Selhøj", en anselig Høj, hvorpaa nu staar en Mølle.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2,50 x 25 m. Paa højen er bygget en mølle og et mindre hus. Kørevej paa højsiden.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Mølle og hus står nu som ruiner på højtoppen. I umiddelbar nærhed mod S er bygget parcelhus og garage. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 07.72.79-S. F 09.66.79-S.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, træer og krat. En del af træerne på højen er dog fældet. Husruinen (kornlageret) på toppen er helt tilgroet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links