Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NV
.
Sand i kammer set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
170957
Sted- og lokalitetsnummer
130901-64
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/9 1882. Købt Afmærkn.: MS. 1919, Kjær En rund høj, ca. 5 x 27 m, omsluttende et dobbelt gravkammer. Det største er ca. 2,5 m langt, ca. 1,75 m bredt, dannet af 8 bæresten og 1 overligger. Ved en 1,25 m bred åbning står det i forbindelse med det mindre kammer, som er ca. 1,75 m langt og ca. 1,10 m bredt, bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. I højens midte er der gravet en firkantet fordybning, og mod syd er der gjort en ca. 6,5 m lang indskæring. Kirsebærtræer på østside. Lyngklædt, i ager. NM I: Ingen låge for gang.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen var kraftigt udsat for gravning af grævling. Jættestuen blev ryddet for krat. Der blev gravet en profil i grævlingehullerne bag bærestenene. Jættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden og dyreopgravet højfyld. Hullerne i den bevarede flisebrolægning blev udfyldt med flade marksten og tildækket med tilført, faststampet jord. Den opgravede højfyld blev fordelt ud på forskellige småhuller på højoverfladen og tilsået med græs. To stifinderpæle blev nedgravet øst for højen. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt jættestue med bikammer. Beliggende i agerholm.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links