Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
170968
Sted- og lokalitetsnummer
130901-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandplet, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 18 m. Gran- og lyngklædt, i ager. Stort krater- hul. Centralgrav måske urørt. (Tidl. C-høj. Afmeldt 13.1. 2000. For lidt tilbage/MBE)

Undersøgelseshistorie

1882
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Køb af genstand til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNationalmuseets accessionsprotokol: "Forskellige Urnefund mm, indsendte af Gaardejer Niels Mogensen, Gjeldsø, ved Brev af 5. Juli m.fl. 25 Kr. Journal 439/09". Genstandene omfattede: 9010: Lerkar (urne) med brændte ben. 9011: Lerkar (urne) med brændte ben. 9012: Bunden af et lerkar form. anvendt som låg. 9013: Pincet med tre bukler. 9014: Pincet omløbende stregbånd. 9015: Pincet med tre bukler. 9016: Ragekniv. 9017: Ragekniv. 9018: Stangknap. 9019-9021: 3 syle. 9022: Stykke af bronzenål med øje. 9023: Bronzering. 9024: Tre fragmenter til bronzering(e).
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Uspecificeret aktivitet - Sydhimmerlands Museum
1958
Uspecificeret museal aktivitet - Sydhimmerlands Museum
1958
Privat udgravning - Sydhimmerlands Museum
1958
Efterretning om forsvunden genstand - Sydhimmerlands Museum
1991
Genstand givet til museum - Sydhimmerlands Museum
1995
Diverse sagsbehandling - Sydhimmerlands Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Museal udgravning - Viborg MuseumGravhøjen og dens nærmeste omgivelser udgravet. Stedet viste sig at have fungeret som gravplads gennem lang tid startende med stendyngegrav fra tragtbægerkultur over en fladhøj med primærgrav fra enkeltgravskultur til to højfaser, der formodes at være fra ældre bronzealder og afsluttende med nedsættelse af et stort antal urnegrave og andre brandgrave i og tæt ved højen i yngre bronzealder til tidlig førromersk jernalder. Dertil kommer omfattende spor efter meget forskelligartede rituelle anlæg fra ældre og især yngre bronzealder ved foden af højen, rituelle anlæg, der formodes hver for sig at kunne knyttes til specifikke grave. Endelig er ved foden af gravhøjen fundet et omfattende materiale af bearbejdet flint og i mindre grad af lerkarskår, der kan dateres til yngre bronzealder per. IV-V.
2004
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links