Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
13044
Sted- og lokalitetsnummer
110303-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1304-4, 5. Tingl.: 10/9 1912, propr. Jens Harkjær, Store Todbøl. Diplom Jorddækket gravkammer, 2,35 m langt i Ø-V, 0,70-0,80 m bredt, 0,90 m højt. Sat af 7 bæresten og 3 dæksten, to af dækste- nene synlige i jordoverfladen. 1,80 m jord udenom medindbe- fattet. Fortidsmindet aflyst 30/12-1998 for samme dato at blive noteret med ændret beskrivelse: ************************************************************* Høj, ca. 1,5 m høj og 23,5 m N-S, 20 m Ø-V. I nordlige højfod en mulig randsten. Rester af tre stenkister. Højen er ujævn på grund af tidligere afpløjning. Højen er højest i et ca. 6 m bredt bælte N-S hen over højen; højsiden vest herfor er lavere end den tilsvarende østlige side. I højens sydlige del, ca. 6 m syd for højcentrum er en delvist jorddækket stenkiste, 0,7-0,8 x 2,35 m. Kisten er orienteret Ø-V og sat af syv bæresten og tre dæksten. To af dækstenene er synlige i højoverfladen. I højens nordvestlige del, ca. 7 m fra højcentrum er en åben kiste, ca. 0,45 x 1,9 m i indvendigt mål. Kisten er orienteret N-S og sat af tre sidesten mod øst, to sidesten mod vest og en gavlsten i hver ende. I højens nord-øst--lige del, ca. 3 m fra højcentrum ses en væltet dæksten og en formodet dæksten i højoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStengrav. Selve gravkammeret som tidligere beskrivelse. Bestemmelsen om de 1,8 m. er muligvis ikke overholdt, jvf. skitse. Ordlyden i fredningsteksten er lidt uklar. Skal der friholdes 1,8 m. i alle retninger ? Bevoksning: 1982: Græs
1989
Dyrkning/land- og skovbrug - Museum Thy
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Museal besigtigelse - Museum Thy
1990
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1991
Museal prøvegravning - Museum Thy
1994
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er en højdtomt med to synlige grave.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links