9619 mulig 0,9 m lang væltet bauta 3 m SØ for højfod. Set fra SØ.
.
9621 bauta liggende 1 m syd for højfod, 1 m stor. Set fra SSØ.
.
9617 bauta rejst år 1953 2 m NØ for højfod. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462591
Sted- og lokalitetsnummer
070608-112
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 0,5 x 11 m, med ufuldstændig kreds af 18 sten. 4 m øst for kredsen to sten i skrå stilling, henholdsvis 1,4 og 1,1 m ange. Bautasten rejst 1953.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj m. Stenkreds 8 m NV for 111. Dens Tværmaal er 11 m, Højden 0,50 m. Stenkredsens Tværmaal 9 m. 18 Sten synlige, nogle mangler, andre er maaske jorddækkede. 4 m Ø for Kredsen 2 Sten i skraa Stilling, den nordlige 1,40 m x 0,70 m x 0,30 m, den 1 m sydligere er 1,10 m x 0,80 m x 0,25 m ov. Jorden. I Ungbøgeskov og Gran. Fredlyst. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 0,5 x 11 m, med ufuldstændig Kreds af 18 Sten. 4 m Ø for Kredsen 2 Sten i skraa Stilling, henh. 1,4 og 1,1 m lange. En rejst 1953.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Højens mål: 0,8 x 15,7 x 13 m. Høj med stenkreds ca. 1 m indenfor den nuværende højfod. 14 sten kan erkendes. 2 m ØNØ for højen en stående og en liggende bautasten, hhv. 1,3 m høj og 0,8 m lang. En tredie, 1 m lang bautasten ligger 1 m S for højen. Afsat på kalke af sb-matrikelkort hos RAS ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af oldtidsminder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 16 synlige randsten inkl. udfaldne, 0,4-1 m store. Fire bautasten: ØNØ en liggende 2 m fra højfod, NØ en gen-rejst to m fra højfod, S en liggende 1 m syd for højfod og SØ en liggende mulig bauta 1 m fra højfod. Bauta i NØ gen-rejst i år 1953. FM-sten 1 m ØNØ for højfod. En vindfælde ved højfod i SØ. Rundhøjens placering er 4 m nord for 462590.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links