Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813135
Sted- og lokalitetsnummer
140603-55
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Galgehøj". Græs- og lyngklædt høj i ager på bakketop, 2 x 15 m. I toppen en nedgravning, diameter 1,80 m, dybde 0,50 m. Fra SSV.- foden fører en 1,50-2,50 m bred, 0,30 x 0,40 m dyb rende op over højsiden til krateret. Fra NNØ.-fod fører en 1,00-1,60 m bred, 0,35-0,70 m dyb rende næsten til krateret. Sidstnævnte rende en- der for oven i et rundt hul, diameter 1,60 m, dybde 0,50 m. En dynge jord opgravet fra denne rende ses ved foden af højen. En tredie rende, smal, af ældre dato, strækker sig fra VNV.-fod op ad højsiden, bredde 0,55 m, dybde 0,20 m. Højoverfladen uden for gravningerne mange steder ujævn. 1-1,5 m af højens ØSØ.-fod er styrtet i grusgrav.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Grus-/sandgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1938
Beskadigelse/hærværk - Kulturhistorisk Museum Randers
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 244/49, 86/41, 105/40, 354/39, 70/38. Sb. 14.06.03-55. Undertegnede besøgte 13/4 1939 "Galgehøj" og talte med Ejer, Gdr Marius Nielsen, Allstrupgaarde pr. Spentrup. "Galgehøj" ligger højt og ... [?], paa Matr. nr. 1 ... [?] af Allstrupgaard, Gassum Sogn, Nørhald Herred.. Højen er 2 x 15 m, lyngklædt. Ejers Søn har fornylig gravet to Grøfter ind mod Midten af Højen: Fra Syd en 1 m bred, 1½ m dyb næsten til Midten, fra Nord en lidt smallere og 1 m dyb Grøft omtrent til Midten, hvor der er afdækket Oversiden af en større Sten. Ved Højens østside en Grusgrav, der dog endnu ikke berører Højen, men efterhaanden vil kunne true den. Ejer, der ikke var klar over Fredningsloven, lovede at lade de foretagne Beskadigelser reparere inden næste Sommer, ligesom han fik Paalæg om at ophøre med Grusgravningen, naar der var Fare for Højen. Therkel Mathiassen
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Spredt på højen enkelte løvtræer, iøvrigt græsklædt. Ved fod og omkring højen gamle graner. Beliggende højt på bakke i lille blandskov, udsparet i markhjørne. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Renderne mod SV og NØ er fortsat synlige. Ved foden mod NØ en voldsom dyregrav. Bevokset med løvtræer på højen samt grantræer lige nedenfor. Sparsomt græsdække. Beliggende i skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links