Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813174
Sted- og lokalitetsnummer
140603-121
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj, "Skaldhøj". 1,6 m høj, 20 m øst-vest og 18 m nord-syd. I højtop en 2 x 2 m stor lav hulning. Græsklædt i ager. Det fredede areal udgør 20 x 20 m. En sten på højens top er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen kaldes Skaldhøj. Den er smukt lyngklædt og en smuk Form. Den har et mindre Opbrud, i hvis Rand sees en større Steen. Lige op til Højens Fod sees to S[?]ige en ganske lille mod Øst og en større mod Syd. [[1948: Overpløjet, men stadig af betydelig størrelse.]] Bevoksning: 1991: Græs.
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1948: Overpløjet, men stadig af betydelig størrelse.
1948
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1986
Beskadigelse/hærværk - Kulturhistorisk Museum RandersAmtsfredningskontoret har modtaget anmeldelse af skade på højen og overlader sagen til KHM. KHM har besigtiget højen og mener, at den enten skal udgraves eller bør fredes.
1986
Uspecificeret museal aktivitet - Kulturhistorisk Museum Randers
1986
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1987
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKHM 467/86, RAS P. 1087/87 og SNS F. 53-3179. Sb. 14.06.03-121. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 9/3 1987. Grevhøj - udateret oldtid. Skalhøj. Sb. 14.06.03-121. Fundår: 1986. Medd. til KHM d. 20/11 1986 fra Amtsfredningskontoret, Århus. Besigtiget d. 17/12 1986 af Niels T. Sterum, KHM. Sigfred Rasmussen, Gassum, lodsejer. Amtsfredningskontoret har modtaget anmeldelse af skade på højen (overpløjning af højfoden) og overlader sagen til museet. På forespørgsel oplyser ejeren, at han agter at fjerne højen snarest. Han er dog helt indforstået med en udgravning i løbet af sommeren 87. Ved besigtigelse findes højen græsklædt og synes ikke overpløjet i mange år. Højen ligger i syd og øst direkte op til et sumpet område og rejser sig her med en højde på ca. 2 m. Mod nord og vest flader terrænet jævnt ud, og herfra synes højden ca. 1 m. Højfoden er skræntagtigt afpløjet mod øst og syd - her ses enkelte sten. Da højen ellers synes intakt, søges den fredet - alternativt udgravet (spørgsmål om fredning rejst overfor Skov- og Naturstyrelsen 15.1.87). Vedlagt sagen: Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 23/6 1987.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravhøj, "Skaldhøj". 1,6 m høj, 20 m øst-vest og 18 m nord-syd. I højtop en 2 x 2 m stor lav hulning. Græsklædt i ager. Det fredede areal udgør 20 x 20 m. En sten på højens top er ikke omfattet af fredningen.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Skaldhøj" Lav rundhøj i ager ca. 10 m. syd for Hald-Gassum vejen. Kvadratisk afpløjet højfod orint. Ø-V, N-S med en op til 0,4 m. høj plejebrink imod Ø og V. Flad top hvorpå der står en stor natursten. Heldækkende græs på højfladen. Højens oprindelige udstrækning er svær at fastlægge grundet nuværende og tidligere afpløjning, men da fredningen kun omfatter højens nuværende areal/udstrækning skønnes påtale af afpløjningen ikke mulig, - jvf. m. journ. F53-3179. Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stadig med en stor sten på toppen. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links