Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813124
Sted- og lokalitetsnummer
140603-115
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj med lidt buskvækst, i ager. 3,80 x 21 m. Toppen er ret spids og siderne oftest konkave. En ca. 3 m bred indgravning går fra Ø. ind i toppen til over centrum. Jorden fra denne gravning er kastet ud på højsiden og har deformeret denne lidt. I indgravningen rævegrave. I SØ.-siden mindre tilgroet ind- gravning. Foden ret stærkt afpløjet hele højen rundt.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer er tydeligvis byttet om på målene for 1813:124 og -125, omend begge er fejlvurderede. -124, den vestlige, er ubetinget den mindste. Derimod relaterer beskrivelerne tilsyneladende til de høje, hvortil de henføres på blåt kort, omend tæt overgroning forhindrede sikker stillingtagen. Granit-M.S. ikke noteret på blåt kort. Dimensioner kraftigt overvurderede på blåt kort. Iøvrigt som beskrevet. Et knudret løvtræ v. Ø-fod og iøvrigt kratagtigt overgroet med løvbuske over nøgen bund. Fritliggende i ager. Monumentalt placeret på bakketop. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i nuværende, overgroede tilstand. Ikke offentligt tilgængelig og knapt nok synlig fra offentlig vej i afstand i V. Bevoksning: 1989: Løvkrat.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFredningstekst som beskrevet under f.nr. 1813125 dvs. 2,5 x 18 m. + topkrater med åbning mod NØ + afpløjet fod. Udflydende mod nord. Bevokset med græs og lidt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links