3870 oversigt. Set fra SV.
.
3869 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432267
Sted- og lokalitetsnummer
070401-94
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/7 1925, Fr. Krag-Juel-Vind-Frijs Afmærkn.: MS 1925, Hans Kjær. "Glentehøj" med jættestue; højen 5,5 x 30 m. Kammer af 7 bæresten i N, 7 i S, 1 i Ø, 2 i V, 5 dæksten. Gang af 5 sten- par, 4 dæksten. Toppen let affladet, i V lille åbning til kammeret. Sneglesti til top. Krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1826
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtidudgravning af jættestue, hvori bl.a. fandtes en brandgrav i en egekiste.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i en mægtig Høi, Glentehøi, hvorfra meget Jord er kjørt bort, og hvis Størrelse ikke med Sikkerhed kan bestemmes. Opmaaling og Plan vedlagt. Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed restaurering af jættesuen fandtes ornam. skår i gangen.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Glentehøj" med Jættestue, Højen 5,5 x 30 m. Kammer af 7 Bæresten i N., 7 i S., 1 i Ø., 2 i V., 5 Dæksten. Gang af 5 Stenpar, 4 Dæksten. Toppen let affladet, i V. lille Aabning til Kammeret. Sneglesti til Top. Krat i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i høj. ("Glentehøj"). Beskrivelse: Kammeret er trapezformet. Indgang i S. Længde: 8,5 m. Bredde i Ø: ca. 1,45 m. Bredde i V: ca. 2,5 m. I N-væg: 7 bæresten. I Ø-væg: 1 bæresten. I V-væg: 2 bæresten. I S-væg: 4 bæresten V for gangen, 3 bæresten Ø for gangen. Kammeret har 5 dæksten. Gangen er sat af 2 x 5 stenpar. Den stensatte gang når ikke helt ud til højens kant. Der er 6 m. fra det yderste stenpar ud til højkanten. Dog ses enkelte sten siddende i ydre gangs kant. Teknik: Der er fin tørmur mellem bæresten. Både bære- og især dæksten er meget imponerende. Flere bæresten er kløvede sten, andre naturligt flade. Bevaringstilstand/beskadigelser: Højens overflade lidt afslidt. Der pløjes tæt på højen (se iøvrigt beskrivelse). Rest af sneglegang (romantisk tilføjelse). Beliggenhed: Indgår i højgruppe (Fredningsnr. 4322:67-70, sb.nr. 94-98). ** Seværdighedsforklaring ** Der burde hos ejeren (ejeroplysning på skema) skaffes adgang over ager. Karakteristisk jættestue for Østersø-området. Fortæller samtidig om kulturlandskabets/arkæologiens historie på Lolland. Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og affald. Der blev lagt 2 cement-kantfliser over sidestenene i den ydre gang som fundament for højens græstørvsopbygning over gangen. Vinduesåbningen mod SV blev restaureret med sandsten og 2 cement-kantfliser. En ny fredningssten blev sat op sammen med nye vejviserpæle. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat i højside i SØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links