Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231718
Sted- og lokalitetsnummer
140501-72
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille højknold, 9 x 7 m, ca, 1,5 m høj, i midten ses flere større sten. Mange sanksten. Bevokset med tjørn.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 418/34. Sb. 14.05.01-72. Paa Gaardejer Knud Sørensens Ejendom, Matr. No 20a af Grønfeldt, Agri Sogn, ligger en lille Høj paa Toppen af en Højning i Terrænet, ca, 50 m. SØ for Sogneskellet mellem Agri og Egens. Højen har et Tværmaal af 7-8 m. i N-S og 9-10 m. i Ø-V., dens Højde er ca 1,25 m. Højen er tilført mange Læs Samlesten, fra den omliggende Mark, og desuden bevokset med ungt Tjørnekrat, men det syntes som der, ved dens Fod i SØ, endnu var bevaret 3-4 Sten af den oprindelige Fodkrands. I Højtoppen laa 5-6 større Sten, samt én med Profiler, som maa være fremkommet ved, at den har været anvendt som Slibesten. Fr. Just og Ejeren mente, at de i deres Drengeaar kunde gaa ind i et Kammer, hvor de bl.a. "stegte" Kartofler. Muligt dækker de i Højtoppen store Sten over et Gravrum. Ejeren lovede at skaane alle større Sten, hvis han lod de indsamlede Sten slaa til Skærver, samt at meddele Købmand Fr. Just om Tidspunktet for dette Arbejdes forekomst. Han saa med Velvillie paa Bevaringen af Danmarks Oldtidsmindesmærker, hvorfor han sikkert vil være villig til en Fredning, hvis bemeldte Høj skulle gemme en Oldtidsgrav. København d. 7/4 34 Jul. S. Raklev [Skitsetegning].
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen - inkl. tjørn. Hele højen dækket med marksten inden krat og træer voksede op. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er helt tilgroet. Nærmere beskrivelse umulig.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links