Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra N
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081228
Sted- og lokalitetsnummer
100113-109
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 175 e.Kr. - 750 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,6 x 8 m. Mindre hul i top. 5 randsten ses mod NV, 1 randsten mod S, 2 randsten mod N. Lynggræsgroet i udyrket mose.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1971
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndesøgelse af gravhøj forud for restaurering. Fire mindre grøfter på en m´s bredde og mellem 3 og 3,5 m´s længde blev lagt ind over højfoden i retningerne N-S og Ø-V. Højen var omgivet af en velbevaret, dobbelt randstenskæde dannet af store sten. Diam. af høj incl. randsten 5,5-6 m. De yderste sten sat på gammel overflade, de inderste hvilede på højopbygning.
1971
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumVed højens sydside, direkte udenfor randstenene fremkom en brandplet, ca. 75x65 cm. Urnen var placeret en smule nedgravet i sandmulden. Den omgivende brandplet bestod af et centimetertyndt lag trækul og enkelte brændte knogler.
1971
Museal restaurering - Vendsyssel Historiske MuseumRestaureringen foregik ved frigravning af randstenene. Den herved fremkomne jord blev påfyldt det indre af højen.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links