Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081254
Sted- og lokalitetsnummer
100113-41
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Høj. 0,4 x 9 m. En stor sten på toppen.

Undersøgelseshistorie

1908
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndersøgelse af højtomt forud for restaurering. Der blev gravet tre grøfter, 4,65-6 m lange, 1 m brede ind i højfoden. Grøfterne viste, at højen ikke havde randsten, men derimod en grøft omkring foden af højen. Grøften var 35-40 cm dyb, 35 cm bred. Bund jævnt afrundet, siderne lodret til jævnt skrånende. I en af grøfterne, der blev afgravet til undergrundsniveau, fremkom N-S gående kraftige, parallelle ardspor. Ud fra grøfterne har højen haft en diameter på 13-14 m, grøft incl. Anslået højde ca. 1 m.
1971
Museal restaurering - Vendsyssel Historiske MuseumRestaureringen af højen blev foretaget således, at bevoksningen af bævreasp blev fjernet. Rævegrave blev tildækket med opkastet materiale fra en N-S gående grøft, der tangerer højen.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLille, græsklædt høj ii Grishøjgårds Krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links