Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081229
Sted- og lokalitetsnummer
100113-42
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 0812-29, 27, 28. Høj, 0,4 x 10 m. Mod V ses 4 randsten mod NØ 1 måske 2 rand- sten. Græsgroet i udyrket mose.

Undersøgelseshistorie

1908
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1971
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumUndersøgelse af højtomt forud for restaurering. Grøfter af 1 m`s bredde førtes N-S og Ø-V ind over tomten. Grøfterne afgravedes ikke til undergrund, men således af randstenene tegnede sig. Højen havde to randstenskæder, en ydre cirkulær, 13,5-14 m i tværmål, og en indre firkantet, ca. 4,5x4,5 m. Højen stærkt forgravet, således et moderne fyldskifte til undergrund i højens centrale del, hertil rævegrave. Enkelte lerkarskår fremkom fra forstyrrelsen. I N-S grøftens nordlige del udenfor denrste randstenskæde gravedes til undergrund, heri ardspor.
1971
Museal restaurering - Vendsyssel Historiske MuseumTrævegetation af birk og bævreasp fjernedes. En del af sandmulden mellem de to randstenskæder blev fjernet og opkastet i højens centrale del.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links