Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340314
Sted- og lokalitetsnummer
190503-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,6 x 20,75 m. Toppen affaldet, med flagstang. Indhak i S-siden med bænk og bord. Redskabsskur i N-side. En sti snor sig opad højen. Beplantet i top- pen med fyr, buske på siderne. Særdeles velbevaret. Lyng og græs i have.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid56' i Tv. 11 1/2' høi. Gravet en mindre Fordybning i Toppen.
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Ældre Beskr. 20). Høj, 3,60 m h., Diam. 20,75 m. I Toppen et lavt, fladbundet Hul, 3,75 x 5,25 m, indtil 0,45 m d. I S. er ført en 1 m br., firkantet Gravning, der gaar ned i Markfladehøjde, 3 m ind i Foden, i den er indsat et Redskabsskur. Foden er let afgravet i V. og Ø. Flade Afgravninger strækker sig indtil ca. 1,75 m (lodret maalt) op ad Fod og side i Ø. over et ca. 18 m l. stykke af Fodens Periferi. Øverst i siderne i S., Ø. og V. en Del ubetydelige Ujævnheder. Alle Beskadigelser er tilgroede. Lyng- og græsgroet i Have.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,6 x 20,75 m. Toppen affladet m. Flagstang. Indhak i S- Siden m. Bænk og Bord. Redskabshus i N-Side. En Sti snor sig opad Højen. Beplantet i Toppen med Fyr, Buske paa Siderne. Lyng og Græs i Have. Særdeles Velb.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Esbjerg Museum
1983
Museal besigtigelse - Esbjerg Museum
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelsen af den fredede høj blev fremvist skår af en formodet urne, som er fundet i højens sydside ved udgravning af et hvepsebo.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links