Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403159
Sted- og lokalitetsnummer
110106-48
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/9 1933, gdr. Henry Nikolaj Overgaard (matr.nr.18i) Afmærkn.: MS 1934, H. Neumann (matr.nr. 18i). Høj, "Høverhøj", "Hørdarhøj", 40 x 9 m. Stor 8 m vid sænk- ning i siden mod N. Fylden herfra ligger nedenfor. Mindre sænkning i siden mod S. Græsklædt i ager. MS mod N. Matr.nr. 18i: Høj i skel til matr.nr. 17b af Hørdum.

Undersøgelseshistorie

1855
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1855
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed at grave efter sten i højen stødte ejeren i ca. 1 m's dybde på en stenkiste af store sten, som var forsynet med store, flade overliggere. Sidestenene var tætnet med ler og bunden af kisten brolagt med små flintsten. Graven indeholdt rester af et ubrændt skelet samt et bronzesværd og en fingerring af guldtråd.
1855
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøvrhøi, en mægtig Jordhøi paa forholdsvis flad Mark. Tværmaal 130 Fod. Høide ca. 30 Fod. I Toppen er nedgravet et lille Hul, i den nordlige Side er foretagen en Gravning, som ikke er naaet langt ind, forøvrigt er Høien vel bevaret.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverordentlig anselig og velbevaret Høj, 37 m. i Tværm., 9 m. h. Top affladet, 6 m. i Tværm., i Midten ubetydeligt, tilgroet Hul, 2 m. vidt. Forneden i Nordsiden naar et svært, tilgroet Brud, 8 m. vidt, delvis tilkastet, omtrent Midten, foran det en 8 m. br. Fylddynge. Fod mod V. bortpløjet, her Hegn og ny Plantning. Tværs over Højen i N-S. et Skel. Iøvrigt velbevaret, kun Siden hist og her noget ujævn. - Fredning bestemt nægtet af begge Ejere. - Iflg. indhentede Oplysninger maa Mus. Nr. 14831-32 (inds. 1855) antages at stamme herfra: et 0.7 m. l. Bronzesværd m. Fæste samt en Guldspiral-Fingerring, fundne c. 2 m. dybt i en stor Høj i en 2.5 m. l., 1 m. br. Gravkiste m. brolagt Bund, Siderne dannede af runde Sten, tættede med Ler. Heri Skelet. - E. 1877: 'Høvrhøj', c. 41 x 9.3 m. I Top lille Hul, mod N. Gravning, ellers velbevaret.
1933
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse og udbedring af 2 fredede høje [sb. 46 og 48, ingen nærmere oplysninger på NM].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Høverhøj" - "Hørdarhøj". 40 x 9 m. Stor 8 m vid Sænkning i Siden mod N, Fylden herfra ligger nedenfor. Mindre Sænkning i Siden mod S. Græsklædt i Ager. MS mod N.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links