Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403160
Sted- og lokalitetsnummer
110106-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, den ene af "Fladhøje", 17 x 3,7 m. Flad sænkning i top. Stort hul i østsiden, heri ses tre store sten foruden enkel- te mindre. Dyb sænkning mod S, et par mindre mod SV og V. Stejlt brud ved fod mod S. Fod afpløjet i firkant. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFladshøie [E. nr. 55-56, svarer til sb. 62 og 61]. 55 er overpløiet, 56 næsten ryddet.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMedtaget Høj, 17 m. i Tværm., 3.7 m. h. I Top tilgroet Brud, 2.5 m. vidt, ej dybt. I Side mod V. og SV. mindre Brud, (i Side mod SØ. svært, tilgroet Brud, 4.5 vidt, naar Bund.) Fod bortpløjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager. E. 1877: Den ene af Fladshøje, næsten ryddet.
1937
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed ulovlig gravning i højen om natten stødte 2 feriegæster på et stort gravkammer med overliggere, der indeholdt rester af den gravlagte, som var nedlagt med hovedet mod syd. Desuden fandtes et bronzesværd ved den dødes højre side og et bronzespænde. Allerede tidligere var ejeren ved højfoden stødt på nogle potteskår. Genstandene blev afleveret til Thisted Museum og graven dækket til igen. En senere anmodning fra ejeren om tilladelse til at sløjfe højen blev ikke imødekommet. En besigtigelse viste, at højen var relativ velbevaret.
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museum Thy
1937
Registrering via historisk dokumentation - Museum Thy
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Den ene af "Fladhøje", 17 x 3,7 m. Flad Sænkning i Top. Stort Hul i Ø-Siden, heri ses tre store Sten foruden enkelte mindre. Dyb Sænkning mod S, et Par mindre mod SV og V. Stejlt Brud ved Fod mod S. Fod afpløjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager. [tilføjelse i sb-teksten]: Højen delvis udgravet i 1937 hvorved et "Gravkammer" blev paatruffet hvori Rester af et Skelet desuden "Bronzesværd (40- 50 cm langt) og Halvdelen af et Bronzespænde eller Sikkerhedsnaal". Sagerne foranlediget afleveret til Thisted Museum. Jvrf. Journ. Nr. 157/38 (Top.)
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links