Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
190766
Sted- og lokalitetsnummer
130107-20
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, det meste overpløjet. Kun en lyngklædt bræmme tilbage, der hovedsagelig består af den tidligere højs nordlige del. Bør måske udgraves. Tidl. C-høj. Overpløjet. Ses som svag højning i marken. (Afmeldt 31.7. 1998/MBE)

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2007
Museal prøvegravning - Skive MuseumHøjens ydre afgrænsning er truet af dybere pløjning og for at sikre sammenhængen mellem de centrale dele udgravet i 60érne og sporene eften den endnu eksisterende højperiferi under det moderne pløjelag, bør en udgravning foretages snarest, aåledes at det usædvanlige gravanlæg med de helt unikke fund fra enkeltgravskulturen kan fremlægges i sin helhed.
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links