Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410412
Sted- og lokalitetsnummer
210203-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hjerpsted, art.nr. 57. bd. I, bl. 87. Hjerpsted, art.nr. 85, bd. I, bl. 76. Høj, 3,5 x 23 x 14 m. Mod Ø et stykke afskåret af grøft; V-siden lidt afskåret; NØ-siden noget ujævn. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.50 M. høj (fra Syd), Tværmaal i N-S 23.50 M, i Ø-V 14.50 M, idet et Stykke i Øst er afskaaret af en Grøft og udpløjet. Den vestre Fod er lidt afskaaren, Nordøstsiden noget ujævn. Smuk, særlig set fra Vest. Hører til Præstegårdsjorden. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1983: Græs
1944
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal restaurering - Haderslev Museum
1944
Beskadigelse/hærværk - Haderslev Museum
1944
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1949
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af yngre romertidslerkar - formodentlig urne - i toppen af en høj, der var blevet overpløjet. Ved karret fandtes nogle småstumper af jern. Genstandene blev alle afleveret af sagf. Thomsen til museet.
1949
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlager og avisskriverier ang. den stadige ødelæggelse af højgruppen og opsætningen af et luftmeldetårn på en af højene, Kolbyhøj.
1953
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal besigtigelse
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 23 x 14 m. Mod ø. et stykke afskåret af grøft, v.- siden lidt afskåret, nø.-siden noget ujævn. Græs i ager.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,5 x 23,0 x 20,0 m. Højoverfladen i NØ enkelte steder ujævn ved lave, tilgroede forsænkninger. P-plads tæt S for højen. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links