Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
293067
Sted- og lokalitetsnummer
020310-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, i hvis midte en lille stenkiste, 0,75 x 0,50 m, med afvæltet dæksten.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en rund Høi. 15 M. i Tværmaal. Omtrent midt paa Tomten er en rectangulær stensat Grav, 0,63 M lang, 0,33 M bred, Dybden c 0,45 M. Længderetning Nord til Syd. Øst for Graven ligger en større, formodentlig Dækstenen. Sådanne mindre Grave synes at have været ret almindelige i Dyrehavens Høie. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1899
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Kjær nr.21] Høj, opr. vel ca 1,8 M.h., udgravet ved en meget stor Gravning fra Ø. Lidt nord for Centret staar endnu en lille Bronzealderkiste af flade Sten, ca 3/4 x 1/2 M., med omgivende Stenlægning, og en ca 2/3 M.br., afvæltet Dæksten ligger ved Siden af. I Midten af Højen ses 3 Sten, 2/3 M. store, mulig paa Plads og da af en Kiste i N-S, samt Sten af omsætningen af en større Kiste, mindst 1,5 M. stor. Ogsaa den lille Kiste ligger nær Højbund.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, i hvis Midte en lille Stenkiste, 3/4 x 1/2 m., med afvæltet Dæksten.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke som beskrevet. Pæn stor høj, muligvis restaureret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,0 x 16,0 m. I skov.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet i 1983

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links