Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930141
Sted- og lokalitetsnummer
020310-38
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds. 14 synlige randsten 10,0 m i diameter. I skov.

Undersøgelseshistorie

1862
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomt af en rund Høi. En blottet Rundkreds af tætstillede Stene er endnu paa plads. Kredsens Tværmaal, 10,70 Meter. SHøiene 38 og 39 skal være undersøgte 1862 af Frederik den VII. Der blev fundet nogle faa mindre Bronzesager i 38 i en lille Stensætning.
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid..lige ved denne [sb.110], faa Skridt fra og tæt nord for [sb.110] igen en tomt af en Høj, den yderste Rand, med Sten af 1/3 M. størrelse, tæt, heltrundt, ligesom nogle lignende ligger spredte paa Bunden. Udgravet til under den omgivende jordoverflade, lidt til Siden for Centret ligger et par Læs hovedstore Sten i Samling. Bunden er i hvert Fald ikke optaget, 12 M. br.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningStenkreds. 14 synlige randsten 10,0 m i diameter. I skov.
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links