Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1304104
Sted- og lokalitetsnummer
110110-164
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/9 1893. Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen Høj, en af "Kjærhøje", 22 x 4,4 m. Top lidt sænket; siderne, særligt mod V, afgravede. 3 m vid gravning ned af østsiden. Græsklædt i ager. MS mod N.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,9 x 19,0 x 19,0 m. Som beskrivelse, men ret omfattende nye og nyere kreaturbeskadigelser: Midt på S-siden, 6 x 2 m. stor, 10-40 cm. dyb, muligvis af lidt ældre oprindelse, men med friske spor efter kreaturer. Skaden afgrænses af en skrå kant ind mod toppen. Små, friske skader i V-lige og N-lige højfod. Øverst på hhv. V-lige og Ø-lige højside nøgne, ca. 20 cm. høje kanter efter ældre kreaturbeskadigelser. Midt på V-siden ses siden af en større sten. Det samme er tilfældet på Ø-siden. M.S. henligger ved NØ-lige højfod. OBS: Forkert afsat på kort, cf. 1304:105. Skaden påtalt over for ejeren 26/11 (ikke truffet hjemme ved besigtigelsen). Sagde, at det var en gammel skade og at han plejede at hegne højen, men ikke havde gjort det denne gang, fordi der kun skulle græsses på marken ganske kort tid. Fik pålæg om at hegne for fremtiden, men ikke om at restaurere. Bør gøres af FFF ell. ved projekt. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links