Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
291715
Sted- og lokalitetsnummer
030504-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Kaashøj, 2,5 x 16 m. Mod S er ca. 1/3 afskåret mod N ca. 1/4 nedstyrtet. Stor hulning i midten. Konstateret sløjfet ved nyberejsning 7/11-1980 af Palle P. Eriksen. 1989: Afmeldt. Fjernet. Tidligere C-høj. Meddelt Nationalmuseet d. 2/2-1989 ***************************************************************************

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Brink ud til Sælvigen og paa flad Mark, 51 Fod i Tværmaal, 8 Fod høi, gode Randstene. Mod Syd er omtrent en Trediedel af Høien afskaaren, i den nordlige Side var indgravet en Faarehytte.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kaashøj", 2 1/2 x 16 m., mod S. er ca. 1/3 afskaaret, mod N. ca. 1/4 nedstyrtet, stor Udhuling i Midten. (Sløjfet 1952).
1948
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet 1952. (Jvf. j.nr. 583/48).
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj slettes af fredningsregisteret.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links