Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150262
Sted- og lokalitetsnummer
110612-293
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,3 x 9 (Ø-V) x 15 (N-S) m. Øst og vestsiden stærkt afgravet, så det blot er højens midtparti, der står tilbage. Græs-lyngklædt i ager. Matr.nr. 12aæ: Høj i skel til matr.nr. 10f.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet er den nordvestligste af de tre Kippelhøje. Skjellet gaaer nok over V. Siden, saavidt det kan udmaales, og saavidt Ejeren ved (!!). Højen er enten noget udkastet eller meget sunken mod N., ellers ubeskadiget, og holder 95 Skridt i Omfang. Nu (6/6 77) er der kastet ind i V. Siden og bygget et Hus der. Lidt Oldsager fandtes. B 17086-8 Ragekniv, Niptang, Naal [senere tilføjelse]. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKippelhøiene [E. 74-77, svarer til sb. 293,407,76,77], se Tegning. No 74 er udgravet, et Hus er bygget ind i den vestlige Side. 71 Fod i Tværmaal, 11 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 20 m. Mod V. er ca. 2/3 m. uregelmæssigt afgravet i 1-2 m. Dybde, mindst opefter. Centralgraven antagelig bevaret. Herfra er Fund B. 1706-8, Ragekniv, Niptang og Naal. Endvidere er fundet Halvdelen af Flintspyd. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,3 x 9 (Ø-V) x 15 (N-S) m. Øst- og Vestsiden stærkt afgravet, saa det blot er Højens Midtparti, der staar tilbage. Græs-lyngklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. Dog med nu delvis tilgroet, 40 cm. høj, ca. 2 m. lang skrænt på østre højside tæt ved top. Midterparti fladt afgravet imod V. Større gruppe marksten henlagt ved højfod og lidt op ad højside. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj i afgræsset ager. Noget forgravet form.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links