Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
33064
Sted- og lokalitetsnummer
190305-214
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2450 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/1 1953 3/8 1965, aflyst. Høj, ca. 2 x 15 m; i toppen hul, 3 m bredt, 1 m dybt, med udgang i sydvest. I sydsiden en udhulning med stejlbrink. Græs i plantage.

Undersøgelseshistorie

1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 15 m., i toppen hul, 3 m. bredt, 1 m. dybt, med udgang i SV. I sydsiden en udhuling med stejlbrink. Græs i plantage.
1952
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1963
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Museal forundersøgelse - Museet på SønderskovVed nærværende undersøgelse kunne det påvises, at nærværende højtomt endnu var velbevaret på trods af tidligere undersøgelser og et muligt plyndringshul. Således kunne tydelige spor efter højopbygningen påvises hvoraf megen viden på sigt kan udledes. Tomten skulle formentligt dateres til enkeltgravstid. Dateringen beror på de tidligere undersøgelser, som blev foretaget af Nationalmuseet i 1960´erne.
2007
Planlagt byggeri/anlæg - Museet på SønderskovPlanlagt byggeri.
2007
Museal udgravning - Museet på SønderskovUdgravning efter forudgående forundersøgelse som følge af nybyggeri ved Klelund Jagtslot. Gravhøjen sb. 214 Lindknud sogn lå indenfor byggezonen og blev derfor undersøgt. Højen har bestået af to faser, hvor primærgraven har været et dyssekammer fra tragtbægerkulturen (ca. 4000-2800 f. Kr.), der dog blev forstyrret allerede i oldtiden. Lidt acentralt i højen fandtes en sekundær begravelse i form af en stensat kiste fra sen enkeltgravskultur (ca. 2400 f. kr). Gravgodset bestod af et retvægget bæger, en flintøkse, en stridsøkse samt over 700 ravperler. Graven tolkes derfor som en rig dobbeltgrav, hvor såvel en mand som en kvinde blev gravlagt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links