Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
12135
Sted- og lokalitetsnummer
120104-73
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Lundby, matr.nr. 5a (+ 5h ?) Tingl.: 7/9 1889. Maren Kirstine Christensen Købt 31/12 1959. Arealfredning Afmærkn.: MS. 1930, lærer S. Andersen Beskr. 1954: "Kobbelhøj", 4 x 25 m. Stort skred i vestsiden, mindre i østsiden, begge tilgroede. Fra sydøst en 3 m dyb og 7 m lang indgravning til stensat indgang til megalitkammer. Indgangen spærret af nedskreden jord. Græs og hindbærkrat i ager. Beskr. 1967: Høj hvis sydlige del rummer en jættestue. Højen er 4 x 25 m. Kamret 3,60 m langt, 1,90 m bredt, 1,50 m højt sat af 8 bæ- resten og 2 dæksten. Mod SØ udgår en ca. 6,75 m lang og 0,60 m bred gang sat af 6 bæresten i hver side og 4 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1213:5, Status: A
1889
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræs- og kratbevokset høji ager. Velbeliggende. Indgangparti mod Ø tilgroet. Der pløjes for tæt mod S og Ø.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links