Herredstegninger
.
Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31204
Sted- og lokalitetsnummer
030105-38
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/9 1869, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS (iflg. meddelelse fra sognefoged Søren Larsen). Fritstående dyssekammer omgivet af lav jordhøjning. 2 x 2 sidesten, 1 endesten og stor dæksten. NMI: (Seværdig)

Undersøgelseshistorie

1869
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1869
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1869
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1869
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Vejen, fredlyst fritstaaende Gravkammer omgiven af en i Siderne afskaaren rundagtig Højning. Kammeret (se Capt. A.P. Madsens Plan og Prospekt) er 7'1" l. 3'10" bredest, 1'8" br. i den mod S.Ø. vendende Gangaabning. Bevoksning: 1983: Græs
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Dyssekammer omgivet af lav Jordhøjning. 2 x 2 Sidesten, 1 Endesten og stor Dæksten. (Seværdig).
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer omgivet af lav jordhøjning (0.9 m høj). Kammeret består af 2 sidesten og 1 endesten. Åbning ca S. Stor dæksten på plads. I kammeret ses lille bunke marksten. Bunken synes dog af ældre dato. Lecafabrik nu nedlagt beliggende inden for 100 meter zonen. Mindre skærmbeplantning af fyr ind på fabriksgrunden som dog stadig skæmmer synsfeltet. Den store hal der skulle være væk inden udgangen 1982 er tilsyneladenende fjernet men den omgivne fabrik samt mindre grundmureet hus ses dog stadig c. 50 meter mod V og NV. ** Seværdighedsforklaring ** Flot dyssekammer beliggende ca 10 meter fra landevej. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Smukt dyssekammer tæt ved landevej. Skilt opsat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links